Månad: februari 2022


Vikten av spendanalys i strategiska inköp

Spendanalys är en viktig del för strategisk inköpare. Dess användning gör det möjligt för ett företag att identifiera kostnadsbesparingsmöjligheter och förbättra beslutsprocesser. Den använder realtidsdata och analyser för att lokalisera nyckelområden för kostnadsminskning och förbättra effektiviteten. Den här delen av utgiftshanteringen är avgörande för att uppfylla avtal, cykeltider och upptäcka utgifter för maverick. Förutom att identifiera förbättringsområden kan spendanalys avslöja möjligheter till förbättrad effektivitet.

En översikt över utgifterna per kategori på hög nivå kan lyfta fram förbättringsområden, till exempel projekt med strategiskt värde. Detaljerad information kommer att hjälpa till att fastställa prioriteringarna och fördelningen av resurser. När du väl vet var du ska fokusera dina ansträngningar kan du utveckla en omfattande spendanalys och ta nästa steg. Under tiden kan du slå dig själv för att du inte gör mer. Nyckeln är att börja med en bra plan och börja analysera data så snart som möjligt.

Det kan vara svårt att hämta data från flera källor. Den finansiella informationen kanske inte är centraliserad som du förväntar dig. Olika team kan ha olika budget. Ibland verkar pengar bara flöda ut från företagskontot utan någon förbiseende. Att genomföra en spendanalys kräver att man lokaliserar och undersöker finansiell data för att få en mer heltäckande bild av dina utgifter. Det kommer att ta lite tid och ansträngning, men det kommer i slutändan att ge dig en bättre bild av ditt företags utgifter och göra dig mer säker på att fatta beslut.

För att kunna utföra en spendanalys måste ett företag sammanställa data från flera källor. Till exempel måste uppgifterna från olika avdelningar standardiseras. Dessutom kan tidszoner komplicera processen. Om du till exempel jämför utgifterna månad för månad måste du veta exakta start- och slutdatum för varje månad. Detta kan göras genom UNSPSC-kodningssystemet, men denna metod är inte idealisk för strategiska inköp.

Målet med spendanalys är att identifiera möjligheter till förbättringar. Det kan också hjälpa dig att avgöra vilka strategier som fungerar bra för ditt företag. Genom att identifiera luckor i din data kan du identifiera möjligheter till förbättringar och fatta välgrundade beslut. Genom att analysera din data kommer du att kunna identifiera de mest kostnadseffektiva sätten att öka din vinst. Data från spendanalys är avgörande för din strategi. När du har data kan du skapa handlingsbara insikter.

För att göra en spendanalys måste du samla in data från alla dina avdelningar. Om du bara har en anställd kan du använda en delmängd av data för att få en ögonblicksbild av vad varje anställd gör. Analysera sedan data och gör jämförelser. Genom att använda denna teknik kan du identifiera kostnader och spara genom att identifiera förbättringsområden. Dessutom låter det dig identifiera vilka leverantörer som är mest effektiva och vilka som inte är det.